XỬ NỮ

Tổng quan về Xử Nữ (24 tháng 8 – 22 tháng 9)

Virgo, giống như biểu tượng của nó, là nữ tính, nữ tính duyên dáng và có trách nhiệm. Ký hiệu thứ sáu của Zodiac, Xử Nữ cũng là một người cầu toàn tỉ mỉ. Hầu hết những người bản xứ sinh ra từ Virgo đều chân thành và quan tâm đến lỗi này. Hướng về gia đình, bạn bè và người thân. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, họ cũng có xu hướng trở thành những người gây rối và cằn nhằn.

Quan trọng và đòi hỏi nhiều ý tưởng, mọi thứ và tình huống.

Thuộc tính này của Xử Nữ làm cho chúng hơi kích thích và có phần tiêu cực trong cách tiếp cận của chúng. Tuy nhiên, Xử Nữ là một Dấu hiệu Trái đất, và tất cả các mẹ-trái đất như phẩm chất. Và khả năng là một phần của cá nhân những người ‘persona. Điều này làm cho họ nhẹ nhàng, chăm sóc, yêu thương và có trách nhiệm . Nhưng những người sẽ mong đợi bạn làm theo các bộ nghiêm ngặt của các quy tắc.

Vâng, đó là một khía cạnh rất quan trọng khác của cá nhân Virgo – hầu hết những người cầu toàn là những người tổ chức tuyệt vời.  Và đó là lý do tại sao, họ có một số quy tắc nhất định, họ theo đuổi và mong đợi những người khác cũng tuân theo họ. Virgos là những nhà hoạch định danh sách vĩ đại; Bạn sẽ tìm thấy chúng với một danh sách cho hầu hết mọi thứ.

Nhưng sau đó, họ cũng cẩn thận giữ danh sách của họ.

Bạn sẽ hiếm khi tìm thấy bàn của Virgo nằm rải rác hoặc không được làm thủ công. Về phương pháp và hiệu quả, Virgos cũng sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Đặc biệt là những người thân thiết với những người khác. Chuyên gia truyền thông, họ cũng thường xuyên giỏi đưa ra lời khuyên. Và do đó, bạn có thể thấy họ là ‘cô gái đau khổ’ của vòng tròn của họ.

Họ cũng làm cha mẹ tốt, và là khá bảo vệ của người bạn đời, gia đình của họ và những người thân yêu. Cuối cùng, nhưng không ít nhất, Xử Nữ được coi là biểu tượng có ý thức nhất về Thể dục của Hoàng Tử . Dành riêng cho việc theo đuổi sức khoẻ, sự khoẻ mạnh của bản thân cũng như của người khác.