Xem tử vi tuổi

Xem tử vi tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất  và Hợi. Coi tử vi tuổi theo 12 con giáp, các tuổi được xem theo nam mạng hay nữ mạng. Trong mỗi tuổi được phan chia theo Canh, Nhâm, Giáp, Đinh, Bính, Mậu…tùy theo tuổi.

Xem tử vi tuổi Tý

Coi tử vi tuổi Tý hay còn gọi là tuổi chuột. Bao gồm tuổi Canh Tý, tuổi Nhâm Tý, tuổi Giáp Tý, tuổi Bính Tý, tuổi Mậu Tý.

Xem tử vi tuổi Tý năm nay

Xem tử vi tuổi Sửu

Coi tử vi tuổi Sửu còn gọi là tuổi con trâu. Tuổi trâu gồm có tuổi Tân Sửu, tuổi Quý Sửu, tuổi Ất Sửu, tuổi Đinh Sửu và tuổi Kỷ Sửu.

Xem tử vi tuổi Dần

Coi tử vi tuổi Dần hay còn gọi tên khác là tuổi Hổ. Tuổi hổ gồm có tuổi Nhâm Dần, tuổi Giáp Dần, tuổi Bính Dần, tuổi Mậu Dần, tuổi Canh Dần.

Xem tử vi tuổi Mão

Bạn hay coi tử vi tuổi Mão tức là coi tử vi tuổi Mèo. Tuổi con Mèo có tuổi Quý Mão, tuổi Ất Mão, tuổi Đinh Mão, tuổi Kỷ Mão và tuổi Tân Mão.

Coi tử vi tuổi Thìn

Coi bói tử vi tuổi Thìn, hay tuổi con Rồng. Tuổi nay bao gồm các tuổi Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn và Nhâm Thìn.

Coi tuổi Tỵ

Coi lá số tuổi Tỵ hay còn gọi là tuổi con Rắn. Tuổi này có tuổi Ất Tỵ, tuổi Đinh Tỵ, tuổi Kỷ Tỵ, tuổi Tân Tỵ, tuổi Quý Tỵ.

Xem tuổi Ngọ

Tuổi con Ngựa hay là tuổi Ngọ bao gồm các tuổi Bính Ngọ, tuổi Mậu Ngọ, tuổi Canh Ngọ, tuổi Nhâm Ngọ và tuổi Giáp Ngọ.

Tuổi Mùi

Tuổi con Dê, tức tuổi Mùi có các tuổi hay coi là tuổi Đinh Mùi, tuổi Kỷ Mùi, tuổi Tân Mùi, tuổi Quý Mùi và tuổi Ất Mùi.

Con Khỉ hay tuổi Thân

Tuổi thân có tuổi Mậu Thân, tuổi Nhâm Thân, tuổi Giáp Thân, tuổi Bính Thân.

Con Gà hay tuổi Dậu

Tuổi con Gà có tuổi Đinh Dậu, tuổi Kỷ Dậu, tuổi Tân Dậu, tuổi  Quý Dậu, tuổi Ất Dậu.

Cầm tinh con Chó là tuổi Tuất

Tuổi này gồm có tuổi Mậu Tuất, tuổi Canh Tuất, tuổi Nhâm Tuất và tuổi Bính Tuất.

Tuổi con Lợn

Tuổi con lợn hay là tuổi Hợi có tuổi Kỷ Hợi, tuổi Tân Hợi, tuổi Quý Hợi, tuổi Ất Hợi, tuổi Đinh Hợi.

Ngoài xem tử vi theo 12 con giáp còn có xem tử vi tuổi theo các năm sinh như. Coi tử vi tuổi 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Các bạn có thể xem tử vi trọn đời miễn phí tại đây: http://tuvi5s.vn/xem-tu-vi-tron-doi-mien-phi