XEM TỬ VI ONLINE

CÁC MẪU XEM TỬ VI

Xem tử vi trọn đời chi tiết

XEM TỬ VI TRỌN ĐỜI

Biểu đồ

Chỉ số

Giải thích

 1. Tính cách

 2. Tài Chính

 3. Sức khỏe

 4. Học hành

 5. Nghề nghiệp

 6. Tình Yêu – Hôn nhân

 7. Bố

 8. Mẹ

 9. Anh Chị Em

 10. Con cái

 11. Bạn bè – Xã Hội

Xem các tháng trong năm 2019 - 2020

XEM CÁC THÁNG 2019 -2020

Biểu đồ

Chỉ số

Giải thích

Xem tử vi tổng quát 2019 - 2020

XEM TỔNG QUÁT 2019 - 2020

Biểu đồ

Chỉ số

Giải thích

TỔNG QUAN NĂM NAY

CÁC VẤN ĐỀ TRONG NĂM

THÁCH THỨC TRONG NĂM

BÀI HỌC NĂM NAY

HÀNH TRÌNH NĂM NAY

ĐÁNH GIÁ

XEM TỬ VI TRỌN ĐỜI 2020

Xem tử vi trọn đời
100k
Xem tử vi trọn đời = 150k
Xem tử vi trọn đời = 100k
Hoàn trả khi ko hài lòng
6.968 Đã xem
Xem các tháng trong năm
100k
Xem tử vi các tháng trong năm 2019 = 150k
Xem tử vi các tháng trong 1 năm = 100k
Hoàn trả khi ko hài lòng
6.848 Đã xem
Xem tổng quát Năm
100k
Xem tử vi tổng quát 2019 = 150k
Xem tử vi tổng quát 1 năm = 100k
Hoàn trả khi ko hài lòng
7.391 Đã xem
XEM TRỌN ĐỜI 2019 - 2020
250k
Trọn đời + Tháng + Năm 2019 = 450k
Trọn đời + Tháng + 2019, 2020 = 190k
Hoàn trả khi ko hài lòng
9.918 Đã xem