XEM TỬ VI ONLINE

CÁC MẪU XEM TỬ VI

Xem tử vi trọn đời

XEM TỬ VI TRỌN ĐỜI

Biểu đồ

Chỉ số

Giải thích

 1. Tính cách

 2. Tài Chính

 3. Sức khỏe

 4. Học hành

 5. Nghề nghiệp

 6. Tình Yêu – Hôn nhân

 7. Bố

 8. Mẹ

 9. Anh Chị Em

 10. Con cái

 11. Bạn bè – Xã Hội

Xem các tháng trong năm 2018

XEM CÁC THÁNG 2018

Biểu đồ

Chỉ số

Giải thích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tử vi tổng quát 2018

XEM TỔNG QUÁT 2018

Biểu đồ

Chỉ số

Giải thích

TỔNG QUAN NĂM NAY

CÁC VẤN ĐỀ TRONG NĂM

THÁCH THỨC TRONG NĂM

BÀI HỌC NĂM NAY

HÀNH TRÌNH NĂM NAY

ĐÁNH GIÁ

XEM TỬ VI TRỌN ĐỜI 2018

Xem tử vi trọn đời
100k
Xem tử vi trọn đời = 150k
Xem tử vi trọn đời = 100k
Hoàn trả khi ko hài lòng
6.968 Đã xem
Xem các tháng trong năm 2018
50k
Xem tử vi các tháng trong năm 2018 = 100k
Xem tử vi các tháng trong năm 2018 = 50k
Hoàn trả khi ko hài lòng
6.848 Đã xem
Xem tổng quát 2018
50k
Xem tử vi tổng quát 2018 = 100k
Xem tử vi tổng quát 2018 = 50k
Hoàn trả khi ko hài lòng
6.391 Đã xem
XEM TRỌN ĐỜI 2018
200k
Trọn đời + Tháng + Năm 2018 = 350k
Trọn đời + Tháng + Năm 2018 = 200k
Hoàn trả khi ko hài lòng
7.518 Đã xem