Xem Tử vi Tuổi Thìn Có Mặt trăng trong Cung Ma Kết

Xem Tử vi Tuổi Thìn Có Mặt trăng trong Cung Ma Kết

Mặt trăng trong Cung Ma Kết

Xem Tử vi Tuổi Thìn Có Mặt trăng trong Cung Ma Kết. Thì nhu cầu của bạn về sự ổn định, đều đặn và một cảm giác truyền thống là rất tối quan trọng. Bạn nhận thức và đáp ứng các quy tắc và quy định theo bản năng mà không suy nghĩ gì. Đương nhiên, phản ứng của bạn là luôn luôn làm điều đúng, vì khao khát được chấp nhật của bạn vô cùng mạnh mẽ.Nhưng làm thế nào để bạn xác định được cái gì là đúng. Vì vậy tình yêu và hỗ trợ bạn nhận được. Khi lớn lên đóng một vai trò thiết yếu trong cảm giác an toàn của bạn.Bạn hy vọng nhận được sự thừa nhận bạn có thể chưa bao giờ nhận khi còn nhỏ. Do đó, trong việc chăm sóc tâm hồn, điều quan trọng là bạn phải tự tạo ra các quy tắc riêng của mình, làm chủ nhu cầu của bản thân và bồi đắp những tham vọng của chính bạn chứ không phải những gì xếp sẵn cho bạn.

Bản Chất cá Nhân

Khi còn là một đứa trẻ, bạn có thể cảm thấy được gánh nặng của trách nhiệm. Cảm thấy rằng việc nhà cản bước bạn vui chơi. Bạn có thể cảm thấy bạn đã bỏ lỡ thời thơ ấu; tuy nhiên, tin vui là những suy nghĩ đó dần biến mất khi bạn trưởng thành. Bạn cần cảm thấy bạn có quyền kiểm soát môi trường xung quanh, kể cả những người bên trong đó nữa. Vì vậy bạn có những bước đột phá ở những vị trí quản lý hay phụ huynh. Nơi bạn là người ra mệnh lệnh. Khi bạn cảm thấy không an toàn, nhu cầu kiểm soát của bạn lại trỗi dậy. Vì vậy để có thể chăm sóc cho hồn bạn cần phải tạo ra những điểm tựa mà hỗ trợ những gì bạn cần.

Cách Lựa Chọn Nghề Nghiệp

Nếu bạn bị thu hút tới những công việc về đạo tạo và nuôi dạy. Thì Mặt trăng Cung Ma Kết cần cảm thấy xây dựng và có kỷ luật; do đó bạn sẽ hướng đến tính chính xác trong phẫu thuật. Trách nhiệm của một bác sĩ y khoa, hoặc trong một vai trò quản lý.