Xem Tử Vi Tuổi Dần

Xem Tử Vi Tuổi Dần

Xem Tử Vi Tuổi Dần Có Sao Thủy Ở Cá Nhà Như Thế Nào

Sao Thủy trong Nhà sơ cấp

Các hành tinh thông tin liên lạc đã bước vào Nhà đầu tiên của Tử vi của bạn quảng bá một thời gian thích hợp để tăng sức mạnh truyền thông của riêng bạn. Cơ hội phát sinh để tự cải thiện. Bây giờ bạn có thể thu thập thông tin và đưa ra các quyết định thúc đẩy sức khoẻ và hạnh phúc của riêng bạn.

Sao Thủy trong Nhà thứ 2

Khi hành tinh Sao Thủy đi qua Bản đồ nhà ở lần thứ 2 của bạn thì đã đến lúc bạn quyết định về tài chính cá nhân của bạn. Tham khảo với tư vấn tài chính. Khám phá những ý tưởng làm tiền khéo léo.

 

Sao Thủy trong Nhà thứ 3

Khi Mercury hành trình xuyên qua sơ đồ nhà thứ 3 của bạn, tâm trí của bạn trở nên bận rộn. Đây là thời gian của bạn để vượt trội trong tất cả các hình thức truyền thông. Lắng nghe và học hỏi.

Sao Thủy trong Nhà thứ 4

Đã đến lúc để quyết định về nhà và gia đình của bạn. Bạn không thể bỏ nó đi được nữa.

Sao Thủy trong nhà thứ 5

Đó là thời gian thể hiện bản thân thông qua một cái gì đó sáng tạo hoặc nghệ thuật. Các quyết định về trẻ em cũng được nêu bật.

Sao Thủy trong nhà thứ 6

Cuộc sống hàng ngày là giáo viên của bạn. Đã đến lúc bạn phải điều chỉnh và đưa ra các quyết định để tăng cường sức khoẻ và phúc lợi của bạn.

Sao Thủy trong Nhà 7

Thời gian để tập trung vào ý nghĩa quan trọng khác của bạn – dù là cá nhân hay kinh doanh. Quyết định về quan hệ đối tác.

Sao Thủy trong Nhà thứ 8

Đầu tư thời gian một cách khôn ngoan. Ra quyết định về liên doanh hoặc đầu tư. Tìm kiếm tư vấn tài chính.

Sao Thủy trong Nhà thứ 9

Đọc sách hoặc lướt internet để mở rộng tâm trí của bạn. Các kế hoạch và quyết định du lịch hoặc nghiên cứu cũng được nhấn mạnh.

Sao Thủy trong Nhà thứ 10

Các hành tinh thông tin liên lạc hiện đang đi qua khu vực Tử vi của bạn kết nối với nghề nghiệp và hướng cuộc sống. Đây là cuộc sống công cộng của bạn chứ không phải cuộc sống riêng tư của bạn. Vì vậy, đó là thời gian bạn có thể tung hứng các quyết định trong cuộc sống, xem xét một sự thay đổi hướng. Bạn có thể được hưởng lợi từ việc tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp. Mặt khác, bạn có thể chuyển sang vai trò yêu cầu bạn tư vấn cho người khác. Kết nối của bạn với người khác rất quan trọng ngay lúc này vì chúng ảnh hưởng đến quyết định của bạn và giúp tạo ra các cơ hội mới.

Sao Thủy trong Nhà thứ 11

Bạn bè, các địa chỉ liên lạc xã hội và các nhóm nghiên cứu kích thích tư duy mới. Hãy trở thành những người bình thường. Học hỏi từ những người khác.

Sao Thủy trong Nhà thứ 12

Thời gian để suy ngẫm, suy gẫm, cầu nguyện. Đằng sau những cảnh quyết định xuất phát từ sự phản chiếu bên trong.