xem tử vi năm 2019 tuổi bính dần

xem tử vi năm 2019 tuổi bính dần

xem tử vi năm 2019 tuổi bính dần Sao Diêm Vương Ở Nhà 11 Và Nhà 12

Sao Diêm Vương ở Nhà thứ 11

Sao Diêm Vương là hành tinh di chuyển chậm nhất trong Hệ Mặt Trời. Mất khoảng 248 năm để hoàn thành một vòng tròn quanh Cung Hoàng Đạo. Hành trình chuyển động chậm của hành tinh này là tồn tại lâu dài và ban đầu đóng gói một cú đấm nếu bạn không sống theo đúng bản chất của mình. Bạn càng là chính mình, bạn càng có thể nắm lấy mặt tích cực của Sao Diêm Vương.

Bản Chất

Tác giả của trang web Café Chiêm Tinh Học đã làm tốt nhất khi nói rằng: “Sao Diêm Vương buộc chúng ta phải khám phá sâu sắc hơn.Nhìn vào bề mặt không thể chấp nhận được cho Sao Diêm Vương quá cảnh nhấn mạnh rằng chúng ta liên lạc với mục đích chính của chúng ta và ý thức sâu xa về quyền lực của chúng ta. sự thân mật. Không chỉ với người khác mà còn với bản thân, được khám phá và khám phá. ” Khi Sao Diêm Vương đi qua Bản đồ thứ 11 của Ngày sinh của bạn. Bạn có thể cảm thấy bị cuốn vào các nhóm chính trị mạnh mẽ và gặp xung đột mạnh mẽ với bạn bè. Bạn cũng có khả năng hình thành tình bạn sâu sắc và sâu sắc.

Sao Diêm Vương ở Nhà thứ 12

Sao Diêm Vương là hành tinh di chuyển chậm nhất trong Hệ Mặt Trời, mất khoảng 248 năm để hoàn thành một vòng tròn quanh Cung Hoàng Đạo. Hành trình chuyển động chậm của hành tinh này là tồn tại lâu dài và ban đầu đóng gói một cú đấm nếu bạn không sống theo đúng bản chất của mình. Bạn càng là chính mình, bạn càng có thể nắm lấy mặt tích cực của Sao Diêm Vương.

Sự Ảnh Hưởng

Tác giả của trang web Café Astrology đã làm tốt nhất khi nói rằng: “Sao Diêm Vương buộc chúng ta phải khám phá sâu sắc hơn.Nhìn vào bề mặt không thể chấp nhận được cho Sao Diêm Vương quá cảnh. Nhấn mạnh rằng chúng ta liên lạc với mục đích chính của chúng ta. Và ý thức sâu xa về quyền lực của chúng ta. sự thân mật. Không chỉ với người khác mà còn với bản thân, được khám phá và khám phá. ” Hiện tại bạn có nhiều khả năng chú ý đến những hậu quả của xã hội và có thể cần thời gian để rút lui và học hỏi. Bạn có nhu cầu cấp bách để khám phá những cõi vô thức. Có thể trở nên quan tâm đến việc làm cho ý thức không rõ. Bạn có thể thấy mình liên tục ở trung tâm của khủng hoảng, mà không hiểu tại sao. Khi Sao Diêm Vương di chuyển xa hơn qua Nhà thứ 12 của bạn. Bạn có thể nhận được một nhận thức lớn hơn về cách bạn đóng góp cho các mô hình.