xem tử vi năm 2018 tuổi bính dần

xem tử vi năm 2018 tuổi bính dần

xem tử vi năm 2018 tuổi bính dần Chiron trong nhà số 1 đến nhà số 6

Chiron trong nhà 1

Đây có thể là thời gian đau đớn và thời gian chữa bệnh. Một mặt, bạn có thể trải nghiệm một tình huống đau đớn gây nên những kỷ niệm về những vết thương ở tuổi thơ. Đây thậm chí có thể là vết thương hoặc bệnh tật cơ thể. Mặt khác bạn có thể có cơ hội để chữa lành một tình huống đau đớn mà đã ám ảnh bạn một thời gian. Sự tha thứ, hoặc là của chính bạn hay những hành động của người khác. Có thể đặc biệt mạnh mẽ trong thời gian này. Bất kể hoàn cảnh, đây là thời điểm bạn hiểu rõ hơn về bản thân và mục đích của bạn trên thế giới. Mà bản thân nó là một trải nghiệm chữa bệnh rất tốt. Khi bạn nhìn lại vào thời gian này, bạn cũng sẽ có được cái nhìn sâu hơn vào bức tranh lớn hơn của cuộc đời bạn. Nhìn thấy sau khoảng thời gian này đóng góp đáng kể cho cuộc sống của bạn.

Chiron trong Nhà thứ 2

Bạn đau khổ thông qua mất mát tài chính hoặc sợ mất an ninh tài chính. Những vết thương cảm xúc ban đầu của bạn đã dẫn đến lòng tự trọng thấp. Việc tìm kiếm giá trị bản thân có thể có nghĩa là bạn có thể có được cuộc sống sau này. Để giúp người khác tìm thấy giá trị của họ.

Chiron trong Nhà thứ 3

Việc đi học sớm có thể là một trải nghiệm đau đớn. Hoặc bạn có thể gặp phải những vấn đề về giao tiếp sớm hoặc với anh chị em ruột. Sau đó bạn có thể truyền đạt những kinh nghiệm này, trở thành một giáo viên bị thương.

Chiron trong Nhà thứ 4

Đầu đời bạn có thể cảm thấy bị gia đình từ chối. Cuộc sống gia đình bạn có thể đã đau đớn. Khi bạn đối mặt với nỗi đau của mình và tìm kiếm nguồn lực bên trong, bạn sẽ phát triển lòng bi mẫn và khả năng giúp người khác chữa lành vết thương của họ.

Chiron trong Nhà thứ 5

Biểu hiện sáng tạo của bạn bằng cách nào đó bị thương trong cuộc sống sớm. Ai đó hoặc cái gì đó có thể đã ngăn cản bạn đi ra ngoài và vui chơi trong thời thơ ấu của bạn. Bạn sau đó có thể dạy cho trẻ em. Hoặc có khả năng để mọi người liên lạc với sức mạnh sáng tạo của mình.

Chiron trong Nhà thứ 6

Bạn bị cảm giác bất lực về thể chất. Bạn cũng có thể trải qua những cơn đau cơ thể khi còn nhỏ. Tìm kiếm của bạn cho tự chữa bệnh có thể dẫn đến việc bạn chữa lành những người khác trên cơ sở hàng ngày. Bạn cũng có thể dạy kỹ thuật chữa bệnh.