xem tử vi canh ngọ 2018

xem tử vi canh ngọ 2018

xem tử vi canh ngọ 2018 Chiron ở Nhà số 7 đến nhà số 12

Chiron trong ngôi nhà số 7

Bạn bị các mối quan hệ tan vỡ và đau đớn, và cảm giác bị từ chối bởi đối tác của bạn. Sau đó bạn có thể có một người bạn dạy bạn để vượt qua điều này, hoặc bạn có thể dạy bạn đối tác.

Chiron trong Nhà thứ 8

Bạn có thể cảm thấy không đủ tình dục. Bạn có thể nhạy cảm với các chứng tiểu tiện đau đớn, và sử dụng kiến ​​thức này sau đó để trở thành một người chữa lành trực quan.

Chiron trong nhà thứ 9

Bạn có thể cảm thấy bị từ chối vì niềm tin của bạn. Vết thương của bạn có thể buộc một sự thay đổi triết học, và sau đó bạn có thể trở thành một giáo viên có kiến ​​thức cao hơn.

Chiron trong Nhà thứ 10

Bây giờ bạn có cơ hội mang một chiều hướng tinh thần mới vào sự nghiệp của bạn. Con đường dẫn đến chiều hướng này không nhất thiết là dễ dàng, nhưng cuối cùng nó đáng được thưởng. Có thể là bạn bị mất việc, lúc đó có vẻ rất đau đớn. Sau đó bạn sẽ thấy rằng điều này đã thực sự mở đường cho một lối sống chữa bệnh mới. Mặt khác, bây giờ bạn có thể được trình bày với cơ hội để chữa lành và giảng dạy trong công việc hiện tại của bạn. Hoặc cung cấp các nghiên cứu mới, sẽ mở ra con đường mới cho tương lai. Trong một số trường hợp bạn có thể gặp một người quan trọng sẽ giúp bạn trên con đường của bạn. Bất kể hoàn cảnh bạn sẽ nhìn lại vào thời gian này. Như là thêm một chiều hướng tinh thần vào con đường cuộc sống của bạn.

Chiron trong Nhà thứ 11

Đau vì bạn có kinh nghiệm trong các nhóm. Bạn bè của bạn có thể bao gồm những người bị thương, người chữa bệnh và giáo viên. Sau đó bạn có thể tham gia với một nhóm người chữa bệnh hoặc giáo viên.

Chiron trong Nhà thứ 12

Bạn bị chấn thương sâu và những khoảnh khắc đau đớn. Trong khám phá chiều sâu của cơn đau này. Sau này bạn có thể trở thành chất xúc tác để chữa bệnh cho người khác – một người chữa bệnh tinh thần.