xem Tử Vi Ất Sửu 2018

xem Tử Vi Ất Sửu 2018

xem Tử Vi Ất Sửu 2018 Mặt Trăng Kết Nối Mặt Trăng và Mặt Trời

Mặt trăng Kết Nối Mặt Trăng

Đây là một thời gian ngắn nhưng lý tưởng cho một số tự phát. Bạn cảm thấy hài lòng và tiếp thu và do đó có thể thưởng thức công ty của những người thân yêu. Tâm trạng của bạn ngày càng tăng lên, do đó có thể đi với dòng chảy, lắng nghe trực giác của bạn nhưng đợi cho đến khi một số logic đã tự khẳng định chính nó trước khi đưa ra quyết định lớn.

Mặt trời Kết Nối Mặt Trời

Đây là thời gian hài hòa trong thời gian bạn học được rằng bạn được yêu và được hỗ trợ. Vũ trụ đang ở bên bạn ngay bây giờ. Nếu bạn đã cảm thấy lạc quan gần đây thì đây là một thời điểm tích cực và bổ ích hơn nhiều. Bạn đang cảm thấy tốt và để tận hưởng chính mình. Nếu bạn cảm thấy hơi căng thẳng thì sự giúp đỡ ở gần đó. Bạn đơn giản cần phải tiếp cận và yêu cầu và vũ trụ tìm thấy một cách để trả lời lời cầu nguyện của bạn. Tận tâm. Tin tưởng trực giác của bạn và nắm bắt trong ngày.