xem tử vi Ất Mùi năm 2019

xem tử vi Ất Mùi năm 2019

xem tử vi Ất Mùi năm 2019 Mặt Trăng Kết Nối Với Sao Thủy Và Sao Hỏa

Mặt Trăng Kết Nối Với Sao Thủy

Trong suốt thời kỳ ngắn ngủi này, các ý tưởng chảy tự do. Bạn bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách rõ ràng. Đây là thời gian tuyệt vời cho các dự án hợp tác hoặc để thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Bạn có từ bi và rõ ràng; tiếp nhận và quyết đoán; và có thể lắng nghe cũng như thể hiện bản thân mình. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để nghe bài giảng, đọc sách hoặc xem một đĩa DVD thông tin. Bạn đang tiếp nhận những thông tin tích cực.

Mặt Trăng Kết Nối Với Sao Hỏa

Lòng dũng cảm, dũng cảm! Ngay bây giờ bạn có rất nhiều năng lượng. Trực giác của bạn là sắc nét và tâm trí của bạn là dao cạo như thế nào. Bạn cần đảm bảo rằng bạn chỉ đạo những kỹ năng xuất sắc này đi đúng hướng. Nếu bạn đưa ra các quyết định nhanh chóng chính xác thì những người khác tôn trọng những kỹ năng lãnh đạo của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang háo hức thì bạn có thể phản đối sự phản đối. May mắn là bạn có nhiều khả năng để kích động và truyền cảm hứng cho người khác với hành động nhanh chóng của bạn, và khả năng để có được những điều thực hiện ngay bây giờ.