Sao thiên vương chiếu

Các góc hợp của Sao Thiên Vương

Bất kì góc hợp nào với sao Thiên vương cũng được hiểu như một sự thức tỉnh, thoát li và bất ngờ.

Trùng nhấn mạnh óc sáng tạo

Vuông và góc đối thức tỉnh chủ nghĩa cá nhân trong mỗi con người

1200  và góc 600 giải thoát dòng chảy sáng tạo của bạn và cho phép bạn hoàn thành những việc lạ kì.

1500 cho thấy nhu cầu cần bằng giữa sự chấp nhận và sự nổi loạn

Góc trùng

SAO THIÊN VƯƠNG TRÙNG SAO HẢI VƯƠNG

Lần cuối góc trùng này xuất hiện là vào từ năm 1821 và 1824. Góc hợp này không xảy ra cho đến tận năm 1992. Khả năng nghệ thuật của bạn là không tưởng, thường được liệt vào hạng thiên tài xuất chúng. Bạn nhân hậu và lập dị với đầu óc tưởng tượng sắc sảo và mục đích tốt. Bạn hòa nhập với quần chúng và sẽ đấu tranh dành tự do. Góc hợp này cho thấy bạn sẽ nghiên cứu những lĩnh vực lạ lùng.

SAO THIÊN VƯƠNG TRÙNG SAO DIÊM VƯƠNG

Góc hợp này xảy ra từ năm 1963 đến năm 1968 và trong những năm 1850. Bạn sẽ hi sinh tất cả để trở nên khác biệt và bảo vệ tự do. Là người tôn trọng sự sống, mặc dù của con người hay của cây cỏ, động vật. Bạn có sức chịu đựng dai dẳng và khả năng hồi phục hơn người. Ngoài ra, bạn cũng có tư tưởng cách mạng.

Góc vuông và góc đối

SAO THIÊN VƯƠNG VUÔNG GÓC SAO HẢI VƯƠNG

SAO THIÊN VƯƠNG ĐỐI SAO HẢI VƯƠNG

Bạn dễ xúc động, căng thẳng và dễ bực mình. Tuy nhiên, bạn biết giới hạn của mình. Bạn cần một phương tiện giải tỏa tâm trạng. Chủ nghĩa lí tưởng của bạn đôi lúc trở nên không thực tế và  mơ hồ. ngoài ra, bạn có thể trở nên nổi loạn hoặc lãnh đạm  và né tránh. Bạn có nguy cơ dính líu đến những tổ chức không rõ ràng hay ham mê rượu chè, thuốc chích. Hoặc là bạn có nỗi sợ sâu thẳm là sẽ bị tước mất yên ổn của mình.

SAO THIÊN VƯƠNG VUÔNG GÓC SAO DIÊM VƯƠNG

SAO THIÊN VƯƠNG ĐỐI SAO DIÊM VƯƠNG

Bạn có thể trở thành một con người của lí tưởng  chính trị, chống áp bức bất công. Hoặc là bạn sẽ là một người trì hoãn và để công việc cho người khác giải quyết. Bản chất của bạn là vô tư, nóng vội và hiếu chiến. Bạn có bản năng tự bảo vệ mạnh mẽ và không có khả năng thỏa hiệp. Phụ nữ với góc hợp này căm ghét vị trí thấp kém đã được định sẵn cho họ.

Góc 1200 và góc 600

SAO THIÊN VƯƠNG HỢP VỚI SAO HẢI VƯƠNG MỘT GÓC 1200

SAO THIÊN VƯƠNG HỢP VỚI SAO HẢI VƯƠNG MỘT GÓC 600

Bạn luôn tìm cách thể hiện cảm xúc riêng, bất chấp việc nó đi lại quy tắc xã hội. Một nhà cải cách trong suy nghĩ, bạn rất hoài nghi chính quyền. Bạn bị thu hút bởi chủ nghỉa thần bí, giáo phái và những bí mật. Trí tưởng tượng sáng tạo của bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Tùy thuộc vào góc hợp mà bạn sẽ có khả năng thu hút sự chú ý.

SAO THIÊN VƯƠNG HỢP VỚI SAO THIÊN VƯƠNG MỘT GÓC 1200

SAO THIÊN VƯƠNG HỢP VỚI SAO DIÊM VƯƠNG MỘT GÓC 600

Năng lượng tâm linh của sao Diêm Vương kết hợp với năng lượng thức tỉnh của sao Thiên Vương có tác dụng kết hợp hoặc tách rời. Vị trí này đem đến sức bền và sức mạnh, và nó cho phép bạn chấp nhận những cái mới, đặc biệt nếu những cái mới ấy có ích cho sự phát triển của thế giới.Bạn căm ghét sự bất công và cảnh giác với những kẻ độc tài. Bạn là một người duy tâm chân chính.

Góc 1500

SAO THIÊN VƯƠNG HỢP VỚI SAO HẢI VƯƠNG MỘT GÓC 1500

Bạn là một người bảo vệ hăng hái của những kẻ yếu thế và sẽ cố gắng chống lại bất kì sự bất công nào. Bạn thường cảm thấy rằng mình chưa làm đủ và có thể trở nên nổi loạn. Hay bạn sẽ thay đổi hoàn toàn và tự cho mình là trung tâm. Tuy nhiên, bạn có thể trở thành người công tác xã hội. Góc hợp này ám chỉ sự độc đáo trong những sáng tạo của bạn. Góc hợp này xuất hiện trong những năm từ 1922 đến 1928.

SAO THIÊN VƯƠNG HỢP VỚI SAO DIÊM VƯƠNG MỘT GÓC 1500

Bởi vì bạn thường gặp những tình huống quá sức kiểm soát của mình, bạn thường xuyên cảm thấy ức chế. Bạn kính nể những con người đã đạt được thành tựu, đôi lúc còn trở nên khúm núm và từ đấy phát triển lòng ghen ghét, thù hận. Một khi đã vượt qua tính phù phiếm của bản thân, bạn sẽ thấy được tài năng sáng tạo trong công việc nghiên cứu hay văn chương và cũng sẽ nhận ra được khả năng lãnh đạo tiềm tàng của mình.