Hiển thị một kết quả duy nhất

Xem tử vi tiền bạc

Xem tử vi tiền bạc, coi tử vi tiền tài của Bạn. Bạn có nguồn thu nhập từ đâu, nghề nào?. Bạn có được thừa kế hay di sản?

Bạn có gặp sự cố mất mát tài sản, hay được lợi từ kinh doanh, từ các mối quan hệ khác nhau?

Khi nào Bạn có thu nhập tốt khi nào không? Những sự cố hay rắc rối về tài chính có được hóa giải hay không?

Cha mẹ bạn hay bạn đời có hỗ trợ Bạn về tài chính hay không? Hay bạn có hỗ trợ gia đình mình về tài chính?